Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door het bestuur.

Wij delen de persoonsgegevens uitsluitend met de clubleden indien die daar toestemming voor verlenen, niet met andere bedrijven, organisaties en individuen.

Welke persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door het bestuur bewaard;

- NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)

- e-mail adres

- telefoonnummer(s)

Deze gegevens zijn (beveiligd) opgeslagen in de "Ledenlijst Lido".

Bewaartermijn gegevens

De gegevens worden zolang bewaard dat betreffende persoon lid is van fotoclub Lido en evt. openstaande verplichtingen heeft voldaan.

Recht op inzage

Ieder waarvan de gegevens zijn opgeslagen kan deze ten allen tijd opvragen.

Ook kan worden verzocht om verwijdering wijziging of correctie hiervan.

Verwijdering kan alleen wanneer er geen sprake meer is van lidmaatschap van de club en evt. openstaande verplichtingen zijn voldaan.

Recht om gegeven toestemming in te trekken

De gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan ten allen tijd worden ingetrokken mits dit niet ten koste gaat van het functioneren van de club.

Klachten

Klachten over het gebruik en/of beheer van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het bestuur.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens

Ieder lid van fotoclub Lido is verplicht de nodige gegevens te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotoclub Lido maakt op geen enkele manier gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.